Beskärning/föryngring

Beskärning av träd är en viktig process för att hålla träden fina och friska.

Bland fruktträd gynnas ofta förmågan att få bra kvalité på frukten. Dåliga eller döda grenar på trädet bör tas bort, då dessa ofta är en fara för bland annat människor och djur då de lätt ramla ned, men kan även påverka framkomlighet eller skada en byggnad. En del av trädens grenar hänger ibland på farligare ställen, till exempel över elledningar eller hus. Dessa kan medföra stora skador vid blåst och är därför också viktiga att ta hand om på rätt sätt.

Insläppet av ljus är också en anledning till att ta hjälp med trädbeskärningen. Vi har god erfarenhet av sådana situationer, därför kan vi hjälpa till med vad som blir bäst för både dig och trädet.Hem | Kontakt Facebook

Utvecklad av RabbitEye AB
Runs on Ubuntu