Storm & Naturresarvat

Avancerad trädfällning utför bland annat uppröjning efter stormskador.

Vi kan erbjuda olika alternativ beroende på era önskemål, objektens storlek och känslighet ex.vis på och kring tomtmark och i Naturreservat där extra försiktighet bör iakttas för att inte förvärra redan skedda skador.

Vi erbjuder till exempel:

Upparbetning av vindfällda träd i alla situationer, med motormanuella metoder alltså motorsåg alternativt skördare. Särskilt svåra träd tas om hand av våra klättrande Arborister. Terrängtransport med skotare. Allt från fullstora till småskaliga maskiner ex.vis 4-hjuling med timmervagn.
I särskilt känsliga lägen ex.vis Naturreservat eller öar kan vi erbjuda uttransport med hjälp av hästar eller t.o.m. helikopter som lyfter ut träden till närliggande avlägg för vidare upparbetning för att göra minimal åverkan.

Återläggning av rotvältor av säkerhetsskäl gör vi med grävmaskin. Allt mellan små 2 tons till fullstora, beroende på önskemål och situation.Hem | Kontakt Facebook

Utvecklad av RabbitEye AB
Runs on Ubuntu